Föräldragrupp

Vill du vara med i en föräldragrupp? Där kan du byta erfarenheter med andra föräldrar om barn och diskutera vardagliga situationer.

Alla föräldrar i Ekerö kommun; förstagångsföräldrar, föräldrar med barn i förskoleåldern, i skolåldern 6 - 12 år eller tonåringar, erbjuds möjlighet att delta i en föräldragrupp. Vi har även grupper för er som är adoptivföräldrar. Träffarna som leds av två gruppledare är kostnadsfria och omfattar minst fem tillfällen, en och en halv timme per gång.

Anmälan sker genom kontakt med

Ulrika Wiklund
Tel. 073-660 40 29
ulrika.wiklund (at) ekero.se

Anna Gustavsson
Tel. 0736604496
anna.gustavsson (at) ekero.se

Vägledande samspel - ett föräldrastödsprogram med målsättning att ge föräldrar vägledning i att utveckla ett positivt samspel med sina barn.

"Vägledande samspel" är utformat enligt ett internationellt föräldrastödsprogram.

(ICDP- International Child Develoment Programme). www.icdp.se