Försäkringar

Skadeanmälan

Ekerö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, ungdomar och andra grupper inom Ekerö kommun.

Olycksfallskador som inträffar

Ta då kontakt med Crawford and Company (Sweden) AB.

Försäkringsbeskedet som gäller för olyckor som inträffat mellan 2017-01-01 och 2017-12-31

Crawford and Company (Sweden) AB
Box 6044
171 06 SOLNA
Tel. 010 – 410 71 16
E-post: srf.olycksfall@crawco.se

Olycksfallsskador som inträffade 2012 och tidigare

Ta då kontakt med ERV

Skadeavdelningen ERV
Box 1
172 13 Sundbyberg

kommun@erv.se
Tel. 0770 - 456 912