Om förskolan

Vår verksamhetsidé bygger på Reggio Emilia filosofin, vilket innebär att vi ser på världen som föränderlig. Vår miljö och verksamhet förnyas och utvecklas utifrån barnens behov och i takt med samhällsförändringarna. Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vi använder oss av ett utforskande arbetssätt där barnens delaktighet och inflytande är i fokus. Vi erbjuder barnen möjligheter att experimentera, utforska och skapa genom lek och lärande. Vi synliggör och reflekterar tillsammans med barnen kring läroprocessen genom pedagogisk dokumentation.