Viktiga datum

Kalendarium Drottningholms förskola

Studiedagar och arbetsplatsträffar.
Enheten har studiedagar vid två tillfällen per termin och förskolan är då stängd.
En gång i månaden har vi arbetsplatsträff-Apt och stänger då kl 16.00.
Om du/ni har problem med våra stängningar kontakta Carita Almqvist Tfn: 073 660 40 24 senast 14 dagar innan det aktuella datumet. Barnomsorg ordnas då på annan förskola i kommunen.

Höstterminen 2018

Studiedagar förskolan stängd

Torsdag-fredag 11-12 oktober

*APT förskolan stänger kl 16:00

Tisdag 25 september
Onsdag 24 oktober
Tisdag 20 november
Måndag 17 december 

*APT=Arbetsplatsträff