Öppettider

Öppettiderna på Brunna förskola är 07.00-17.00.

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg erbjuds under normal arbetstid klockan 06.30 - 18.00 på vardagar. Utifrån behovet av vistelsetid inom respektive enhet bestäms sedan verksamhetens öppettider.

Föräldrar ska göra en överenskommelse med den enhet där man får plats om den vistelsetid de behöver. Vid förändring av vistelsetiden bör man meddela det i god tid, minst en månad i förväg.