VFU Stockholms universitet

Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor tar kontinuerligt emot lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). För närvarande har enheten tre studenter som handleds av tre olika förskollärare. Två av studenterna läser vid Stockholms universitet och en vid Dalarnas högskola.

För oss på Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor är lärarstudenter en mycket viktig del av vår verksamhetsutveckling. Genom att ta emot studenter kan vi hålla oss ajour med vilka frågor som diskuteras i utbildnings - och forskarvärlden. Studenterna bidrar även med intressanta och kritiskt ställda frågor vilket bidrar till vår utveckling och profession. Diskussionerna leder till fördjupad kunskap hos medarbetarna och en mer medveten verksamhetsplanering. När vi tar emot lärarstudenter ges vi även möjlighet att direkt påverka framtidens pedagoger, vilka förväntningar och krav vi har på våra framtida kollegor och medarbetare.

Kontaktperson för VFU frågor på Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor är Carina Säll  carina.sall (at) ekero.se