Öppna förskolan

Ekerö kommun har två Öppna Förskolor:

Öppna förskolan är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till dig som är hemma med barn som inte är inskrivna i förskolan.

Öppna förskolan är en mötesplats där du får möjlighet att knyta kontakter, skapa nätverk och få stöd som förälder. Utifrån gemensam erfarenhet och kunskap om barn och föräldraskap hjälper vi varandra.

För barnen finns möjlighet att tillsammans med sin förälder utforska och upptäcka i lek och samvaro, kanske prova på färg och form, bygg-lek, pussel och spel.

Öppna förskolan är en del av Familjecentrum och samverkar med Mödrahälsovården MHV, Barnhälsovården BHV (Föräldragrupper för förstagångsföräldrar) och Socialtjänsten.

Verksamheten är kostnadsfri och du är välkommen när du vill under öppettiderna. Ta gärna med frukt, lunch eller mellanmål om du önskar. Kaffe, te och skorpa finns att köpa.

Vi gästas återkommande av bland annat barnbibliotekarie, talpedagog, förskolepsykolog, BHV- sköterska (öppen mottagning) och diakon (endast Ekerö centrum).

För mer information prata med personalen på respektive Öppna Förskola, läs på verksamheternas anslagstavlor eller ring. Telefonnummer överst på sidan.

Välkomna!