Om Sanduddens skola

Bild på skolan

Sanduddens skola ligger i utkanten av Ekerö tätort. Sandudden är ett nybyggt område som fortfarande växer. Skolan ligger bokstavligen talat ”mitt i byn”. Skolgården är stor och inbjuder till lek. Nära skolan finns det ängar, skog och vatten som vi använder både till lek och till lärande.
På skolan går i dagsläget ca 375 fantastiska elever, men eftersom det byggs nya hus i Sandudden så växer även skolan och verksamheten är tvåparallellig.

Fritidsverksamhet erbjuds elever på skolan upp till årskurs 3.
Från årskurs 4 och uppåt erbjuds Träkvista fritidsklubb.

I mötet med vår skola vill vi att eleverna ska känna att:

  • de får
  • de kan
  • de vill
  • de vågar

Samt att eleverna:

  • blir självständiga, får ökat självförtroende, stärkt självkänsla och en tilltro till sin egen förmåga.
  • får många härliga erfarenheter av rörelse, musik och miljö.
  • får utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela.
  • har en vilja och tro på att själv kunna påverka, är aktiva, ställer frågor, gör egna val, vågar utmana sig själva och känner fortsatt lust till lärande!