Prioriteringsordning

Prioriteringsordning vid antagning till förskoleklass

Om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser på vald skola, tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Barn som har syskon som går i F–3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja.
  3. Barn som har rätt till en plats i förskoleklass alternativt årskurs 1.
  4. Barn som fyller 5 år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
  5. Barn boende i annan kommun.


Prioriteringsordning vid antagning till grundskolans årskurs 1-9

Om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser på vald skola, tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning:

  1. Elev i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Elever som har rätt till plats i årskurs 1-9.
  3. Elever boende i annan kommun.


Fristående grundskolor

Urvalsgrunderna ser ibland annorlunda ut för fristående skolor. De vanligaste är kötid och syskonförtur. Kontakta den fristående skola du är intresserad av för att få veta vilka urvalsgrunder som gäller där.