Flytta från kommunen

Om du ska flytta från Ekerö kommun och folkbokföra ditt barn i en annan kommun måste en uppsägning av skolplaceringen och eventuell fritidsplacering i Ekerö göras via vår Självservice (följ länken till höger). Det är 1 månads uppsägningstid på fritidsverksamhet.

Båda vårdnadshavarna måste godkänna uppsägningen/ uppsägningarna i systemet om de har olika folkbokföringsadresser.

För att kunna använda Självservicen krävs ett användarkonto, har du glömt ditt lösenord, välj glömt lösenord på inloggningssidan så skickas det med e-post. Om e-post saknas skickas ett brev till din folkbokföringsadress. Har du fel e-post registrerad måste du kontakta Ekerö direkt och få hjälp.

Gör så här:

1. Logga in på Självservice Barn och utbildning
2. Välj länken Mina placeringar
3. Klicka på Ändra aktuella uppgifter
4. Klicka på Säg upp plats
• Ange datum för uppsägning
• Ange den nya skolans kontaktuppgifter
5. Klicka på Säg upp platsen

Ett bekräftelsebrev kommer att skickas till dig som vårdnadshavare via e-post.
Om du inte har en e-postadress skickas ett brev hem till dig.
Du kan följa ditt ärende via Självservice.
Din uppsägning kommer att behandlas så snart som möjligt och ett meddelande kommer att skickas till dig om att uppsägningen är åtgärdad.