Byte av skola

Önskar du att byta skola inom kommunen eller till skola utanför kommunen och fortfarande vara folkbokförd i Ekerö gör du en bytesansökan via Självservice Barn och utbildning.

Eventuell fritidsplats måste sägas upp och en bytesansökan måste göras till den enheten du byter till.
Du kan ansöka om nytt fritidshem i samband med skolbytet.

Om du önskar att byta till en skola utanför Ekerö kommun måste du först ta kontakt med skolan och se så att de har plats att ta emot ditt barn. Gör sedan en ansökan i Självservicen och välj verksamhet:  Övrig - Skola utanför Ekerö kommun.

Gör så här:

1. Logga in på Självservice Barn och utbildning
2. Välj fliken "Mina sidor".
3. Välj "Mina barns placeringar" och det barn som det gäller, välj "Byte av skola"
4. Datum och orsak.
5. Välj ut den skola/ skolor som du önskar byta till.
6. Klicka på "Fortsätt" nere på sidan.
7. Kontrollera dina kontaktuppgifter.
8. Klicka på Fortsätt
9. Ange eventuell rangordning om det gäller val till fler skolor
10. Klicka på Fortsätt
11. Ange övriga uppgifter och fortsätt.
12. Önskar ni även fritidshem/fritidsklubb väljer ni till detta
13. Klicka på Bekräfta