Inflytt/Ny i kommunen

Vid inflyttning till Ekerö kommun ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår Självservice. För att kunna använda tjänsten krävs det ingen inloggning. Konto skapas när man gör sin ansökan.

Vid ansökningen behöver ni uppge er framtida adress på Ekerö för att ansökan ska kunna handläggas och beviljas.

Beroende på adress, har ni en skolpliktsbevakande skola. Denna skola ska se till att eleverna i området fullgör sin skolgång och erbjuds en placering i en skola enligt närhetsprincipen. Dock betyder det inte att ditt barn är garanterad plats där, utan endast att den skolan ansvarar för att ditt barn erbjuds en placering enligt närhetsprincipen. I Ekerö tätort, där inflyttningen är stor och antalet skolplatser är under utbyggnad, används närhetsprincipen ofta.

Vid självvald skola är man endast berättigad skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det betyder att om du är berättigad skolskjuts till den reserverade skolan, kan du även vara berättigad skolskjuts till den självvalda skolan. Om du inte är berättigad skolskjuts till din reserverade skola, kommer du inte beviljas skolskjuts till den självvalda skolan.

Du som ska flytta hit, gör så här:
(utan användarkonto)

1. Gå in på Självservice Barn och utbildning
2. Välj fliken Grundskola
3. Ange 1-3 skolor där du vill att ditt barn ska gå
4. Klicka på Fortsätt
5. Ange aktuella kontaktuppgifter
6. Klicka på Fortsätt
7. Ange vilket barn ansökan gäller
8. Klicka på Fortsätt
9. Ange i vilken turordning enheterna ska väljas
10. Klicka på Fortsätt
11. Ange övriga uppgifter
12. Klicka på Bekräfta

En bekräftelse kommer att skickas till dig som vårdnadshavare via e-post. 
Inloggningsuppgifter till systemet skickas till den sökande med brev till folkbokföringsadressen.
Båda vårdnadshavarna måste ha ett användarkonto för att kunna ta beslut direkt i systemet när exempelvis ett platserbjudande skickas från skolan. Du kommer bli informerad via e-postmeddelande när det sker något rörande ditt barns placering.

Svara på erbjudandet

När du fått ett platserbjudande skickas det till den e-postadress som du har uppgett i ansökan, (därför är det viktigt att hålla e-postadressen uppdaterad i systemet!)
om det saknas en angiven e-postadress kommer erbjudandet skickas med brev till er folkbokföringsadress.

Logga då in med det användarnamn och lösenord som skickades till er. Det går även att logga in med E-legitimation.
Godkänn eller avböj erbjudandet inom den angivna svarstiden.