Närhetsprincipen

Huvudregeln är att en elev ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Detta får inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Ekerö tar därför hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas ”Relativ närhet”.

Det innebär att om vårdnadshavare till barn A och B valt samma skolor och bara ett av barnen kan erbjudas plats, så har det barn företräde som har längst skolväg till övriga skolor.

Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar - inte fågelvägen.