Skolvalet 2019

Självservice Barn och utbildning

Aktuellt

Skolvalet 2019 är nu avslutat och vårdnadshavare kan logga in i Självservice Barn och utbildning för att ta del av placeringsbeskedet. Placeringsbeskedet skickas även ut med post efter 15 april.