Skolvalet 2020

Självservice Barn och utbildning

Aktuellt

Skolvalet 2020

Information med inbjudan till skolvalet kommer att skickas ut med brev till vårdnadshavare med barn födda 2014 i slutet av november. Själva skolvalet kommer sedan att göras i programmet Självservice Barn och utbildning i slutet av januari till mitten av februari 2020.