Personal

Rektor
Rolf Sörman
08-124 57 272

Studie- och yrkesvägledare (tisdag & onsdag)
Josefine Häll
08-124 57 276

Lärare Bild/Specialpedagog
Maria Ohlsson
08-124 57 248

Agneta Kullberg, Lärare Engelska, Svenska
Carita Faltin, Lärare Religion, Historia, Geografi, Samhällskunskap
Gamal Guirguis, Lärare Matematik och Biologi
08-124 572 65

Reza Aghagoli-Kasgari, Lärare Matematik
Ingrid Sakai, Lärare SVA
Raisa Popelova, Lärare SVA.
Susanne Eriksson, Speciallärare
08-124 573 43

Johan Jönsson, Bibliotekarie
08-124 57 702

Mia Cunningham, Skolkurator
08 1245715

Annika Beskow, Skolsköterska
08-124 57 639

Helena Liljegren, Skolsköterska för nyanlända
0709-26 30 81