Registerutdrag

Det är viktigt att du innan din första VFU-period lämnar in ett registerutdrag, i original, från polismyndighetens belastningsregister till din VFU-lärare. En kopia av registerutdraget förvaras på skolan. Originalet ska du behålla. 

Här hittar du blanketten

Du kan läsa mer om sekretess på Stockholms universitets (SU) hemsida samt Södertörns högskola (SH).

Klicka här för SU

Klicka här för SH