Vänsternavigering

Här är du:

Utbildning och barnomsorg->Sommarjobb/Feriepraktik 2019->Vanliga frågor från dig som fått ett sommarjobb

Vanliga frågor från dig som fått ett sommarjobb

 • Jag har fått ett sommarjobb, vad sker nu?

  Vad sker nu?

  Nu är det några datum du måste komma ihåg och några saker du måste fixa. Vi har gjort en checklista till dig:

  • Utdrag från belastningsregistret

  Anställning inom omsorg, förskola, skola eller fritidshem

  Du som har fått en plats inom omsorg, förskola, skola eller fritidshem, måste ta med ett utdrag ur belastningsregistret på din första dag. Om du inte har med dig utdraget, har arbetsgivaren rätt att säga att du inte får göra din feriepraktik där. 

  Beställ utdraget så snart du kan, gärna via e-post eftersom det går snabbare. Om det är nära inpå din praktik är det bra om du anger att det är brådskande. Om du ändå är osäker på att du hinner få utdraget i tid innan din första praktikdag, ta kontakt med din handledare och informera om läget.  

  Visa upp ditt utdrag till arbetsgivaren, oöppnat!

  Om du inte har belastningsregister kan du inte börja jobba!

  • Obligatorisk introduktionsdag 27 maj.

  Välkommen på introduktionsdag, mån den 27 maj klockan 16:30.

  Plats: Erskinesalen, Ekerö kulturhus bredvid Biblioteket i Ekerö Centrum

  • Blanketten Nordea anmälan/ändring av löntagaruppgifter (ta med ditt kontonummer)
  • Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.
  • Tidrapport

   Du får dessutom mer utförlig information från Ekerö kommun och möjlighet att ställa frågor. Om du inte kommer kan du inte börja din praktik!

  • Kontakta din handledare senast vecka 23

  Du ska senast under vecka 23 kontakta din handledare för att komma överens om när du ska vara på arbetet första dagen.

  Hjälpte informationen dig?
 • När får jag besked om sommarjobbet?

  Besked om sommarjobbet kommer senast den 8 maj.

  Hjälpte informationen dig?
 • När sker sommarjobbet?

  Period 1: v.25-27 (17 juni – 5 juli) 
  Period 2: v.28-30 (8 juli- 26 juli)
  Period 3: Idélabbet v.26-28, (24 juni – 12 juli)

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan jag byta arbetsplats eller period?

  Nej, du kan inte byta när du har fått en plats.

  Hjälpte informationen dig?
 • Vilken lön får jag?

  Lönerna för 2019 är inte klara ännu.

  Lön sommaren 2018:

  Födelseår

  Lön kr/timme

  2002

  2001

  2000

  64

  77

  88

  Semesterersättning tillkommer med 12 %.

  Hjälpte informationen dig?
 • När får jag min lön?

  Lönen brukar betalas ut den 25 varje månad.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur fungerar det med anställning och försäkringar

  Du blir anställd av Ekerö kommun och kommer få skriva på ett anställningsavtal. Som anställd i kommunen omfattas du av vår olycksfallsförsäkring, till och från din arbetsplats och under själva arbetsdagen. 

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur många veckor får jag jobba?

  Sommarjobbet kommer att vara max tre veckor lång och du kommer att jobba 6 timmar per dag (dagtid) måndag- fredag. Arbetstiderna kan vara olika på olika arbetsplatser. På midsommarafton samt under helger är du ledig. 

  Hjälpte informationen dig?
 • Är jag garanterad tre veckor?

  Vi garanterar inte att du kommer få tre veckor men vi gör vårt bästa för att det ska bli så.

  Hjälpte informationen dig?
 • Behöver jag gå med i facket?

  Nej, du behöver inte gå med i facket.

  LO's fackliga hjälptelefon för ungdomar har telefonnummer 020 – 56 00 56

  Hjälpte informationen dig?
 • Vad är Idélabbet?

  Sommarjobba på Idélabbet! 

  Idélabbet arbetar med att göra det möjligt för personer som bor i Ekerö kommun att själva driva projekt och arrangera aktiviteter som är bra för samhället och medborgare. Det kan till exempel handla om nya fritidsaktiviteter, att starta en ny förening eller arrangera speed-dating för pensionärer. Genom att koppla ihop personer med samarbetspartners, hjälpa till i en bidragsansökan eller gå igenom hur man skriver en projektplan hjälper vi personer att lyckas med sina projekt. 

  Är du intresserad av att lära dig mer om projektledning och hur du kan gå från idé till verklighet är sommarjobb på Idélabbet något för dig! Under tre veckor kommer du i grupp att driva ett eget projekt från början till slut. Vi går igenom vilka delar som behövs i en projektplan, gör en budget, planerar för eventuell marknadsföring genomför projektet och skriver slutrapport. Projekten kommer både vara till nytta för Idélabbet och samhället i stort. 

  Hjälpte informationen dig?