2012-04-03

Ändringar från och med 1 juli 2012

Från och med 1 juli 2012 gäller ny skollag, förordning, kursplaner och betygsskala för den kommunala vuxenutbildningen. Du kan här läsa mer om de nya kursnamn, kursplaner och betyg som kommer att gälla.

Från och med den 1 juli 2012 styrs den kommunala vuxenutbildningen (komvux) av en ny lag (SFS 2010:800) och förordning (SFS 2011:1108). De kursplaner och den betygskala som gäller för gymnasieskolan sedan den 1 juli 2011 (Gy2011) kommer att gälla för komvux från och med den 1 juli 2012 (Vux2012). 

Kurser byter namn

Kurserna på gymnasial nivå byter namn och/eller poäng och kommer i vissa fall att ersättas av helt nya kurser. Ämnet matematik kommer till exempel att bestå av 11 kurser istället för dagens 7.

Ny betygsskala

Betygsskalan kommer att bestå av A - F istället för dagens MVG - IG.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.
Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg (2 350 poäng) utfärdas senast den 1 juli 2015.

Om du läser mot slutbetyg senare än sista juni - kontakta studievägledningen
Det innebär att du som planerat att ta ut ett slutbetyg senare än 30 juni 2012 och som ännu inte haft kontakt med studievägledare kan behöva stämma av vad som gäller för dig.