SFI, Svenska för invandrare

Om du är folkbokförd i Ekerö ska du anmäla dig genom ett personligt besök på SFI-centrum, Hornsgatan 124. Där får du testa dina förkunskaper och välja var du vill studera.

Du ska ha uppehållstillstånd och du ska vara minst 16 år.
Ta med dig legitimation eller pass. Du måste ha ett fullständigt personnummer, med 10 siffror, för att kunna anmäla dig.

Lektionstider

Alla sfi-skolor kan erbjuda lektioner både dag- och kvällstid. Dagkurserna omfattar vanligtvis 15-20 timmar i veckan, kvällskurserna cirka 6 timmar i veckan. Om du har särskilda skäl som arbete vissa dagar i veckan, kan du få ett anpassat schema. En del sfi-skolor erbjuder även kurser på distans. Om du läser på deltid kan du kombinera studierna med arbete, praktik eller kurser i andra ämnen.

Återanmälan

Du som studerat i Stockholm tidigare och gjort avbrott på mindre än ett år återanmäler dig genom att kontakta din gamla skola.

Om du har varit borta mer än ett år ska du kontakta SFI-centrum.

Byta skola

Du som vill byta skola kan ringa eller besöka SFI-centrum.

Studera i en annan kommun än Stockholm

Du som är folkbokförd i Ekerö men har behov av att läsa i annan kommun ska skicka brev till Ekerö vuxenutbildning med ansökan från den kommun där du vill studera. Du måste också skriva varför du vill studera i en annan kommun.

Behov av särskilt stöd

Du som har en funktionsnedsättning och behöver extra stöd för att studierna ska fungera bra, kan ange detta i samband med anmälan till kurs. Om du har frågor kan du ringa 08 – 508 35 450.

Länk till SFI stockholm