Studie- och yrkesvägledning

Till vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare Ewy Christensen kan du höra av dig om du har frågor och funderingar kring dina studier och yrkesval. Du kan tex. få hjälp med:

  • vägledning inför val av utbildning och yrke
  • att identifiera och kartlägga dina behov, intressen och förutsättningar
  • att formulera din personliga studieplan
  • få råd vid ansökningsförfarandet
  • att få information kring kursutbud, högskolestudier, studiemedel m.m. Läs mer om studiemedel på CSN

Du kan boka tid för vägledningssamtal enklast gör du det via e-post eller telefon. Du får ut mer av samtalet om du förbereder dig inför mötet. Tänk igenom vad du vill prata om och skriv gärna ner viktiga frågor som du önskar få svar på. Ett samtal tar ungefär 30-45 minuter.

Jag har tystnadsplikt

Välkommen!