Studie- och yrkesvägledning

Till vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare Ewy Christensen och Tina Jacobsson kan du höra av dig om du har frågor och funderingar kring dina studier och yrkesval. Du kan tex. få hjälp med:

  • vägledning inför val av utbildning och yrke
  • att identifiera och kartlägga dina behov, intressen och förutsättningar
  • att skapa mål- och delmål
  • att formulera din individuella studieplan
  • få råd vid ansökningsförfarandet
  • att få information kring kursutbud, högskolestudier

Du är välkommen att boka tid för vägledningssamtal och det gör du enklast via e-post eller telefon.

Du får ut mer av samtalet om du förbereder dig inför mötet. Tänk igenom vad du vill prata om och skriv gärna ner funderingar och viktiga frågor som du önskar bolla.

Vi har tystnadsplikt.

Välkommen!