Matavfallsinsamling

Anmäl dig här

I Ekerö kommun slänger vi 92 kg matavfall per person och år. Det är en outnyttjad resurs. Ekerös matavfall skulle kunna omvandlas till biogas som motsvarar 264 000 liter bensin och driva en biogasbil 60 varv runt jorden.

När du är med i matavfallsinsamlingen bidrar du till en bättre miljö utan extra kostnad!

 • Du bidrar till framställning av biogas och biogödsel.
 • Du synliggör hur mycket mat du slänger och kan minska svinnet och därmed spara både miljö och pengar.

 Sorteramatresten

Kommungemensam informationskampanj i Stockholms län: sorteramatresten.se

Nyheter

 • 2017-01-30 Bygga, bo och miljö | Avfall | Matavfall

  Är du en pastapendlare?

  Visste du att dina matrester kan bli till bränsle för till exempel bussar, sopbilar och taxibilar?

 • Gröna påsen 2016-08-05 Avfall | Matavfall

  Har dina gröna påsar tagit slut?

  Fler gröna påsar finns att hämta i receptionen hos Ekerö kommun eller på Skå återvinningscentral.

Visa alla nyheter