Munsö skola

Munsö skola har 82 elever från förskoleklass till åk 5. Här finns två fritidsavdelningar och i enheten ingår två förskolor. Skolan ligger vackert i lantlig och kulturhistorisk miljö. Vi har får och hästhagar till grannar samt närhet till naturreservatet Väsby hage. Många delar av undervisningen sker utomhus. Munsö skola kan liknas med en skärgårdsskola nära Stockholm, de flesta barnen bor på öarna, Adelsö och Munsö.

På skolan arbetar 5 lärare, en idrottslärare samt slöjdlärare. Skolan är indelad i två arbetslag åk 1 åk 2-3 och 4-5.

 

De två fritidsavdelningarna är indelade i en avdelning för förskoleklassen och åk 1 samt en för åk 2-3. Avdelningarna har ca 25 barn var. Till skolan ingår en fritidsklubb för barn i åk 4-5.

Nyheter

Visa alla nyheter