Sanduddens skola

Sanduddens skola är en F-6 skola på Ekerö. Skolan ligger vackert mellan stad och natur med tillgång till både skog och sjö. Inom skolan arbetar vi i arbetslag med egna hemvisten, där alla kategorier av personal samverkar kring barnen. Skolan har mycket goda studieresultat och har hög nöjdhet i årliga enkäter (elever, vårdnadshavare och personal).

Nyheter

Visa alla nyheter