Tappströmsskolan


Framsida Tappströmsskolan skolgård
Foto: Svenskt skolfoto

Öppet hus 22/1

Vi vill välkomna vårdnadshavare och elever som ska söka till åk 7 till öppet hus på Tappströmsskolan.
Skolans rektorer och medarbetare kommer att presentera skolan och informerar om verksamheten.
Välkomna till Tappströmsskolans matsal måndag den 22/1 2018 kl 18.30-21.00

 

Tappströmsskolan är, från och med hösten 2016, en 7-9-skola med ca 500 elever. Lärarna arbetar i åldersbundna arbetslag. Arbetslagen leds av en arbetslagsledare och har stor autonomi, för att inom givna ramar arbeta självständigt mot skolans mål. Som komplement till arbetslagen arbetar även lärarna i ämneslag, som leds av ämnesansvariga. Vi har höga förväntningar på elever och personal och strävar mot ett respektfullt förhållningssätt som kan ge eleverna inflytande över sitt lärande. Skolan har även en förberedelseverksamhet för nyanlända ungdomar. Tappströmsskolan har välfyllda ämnesinstitutioner och salar som möjliggör goda förutsättningar för undervisning.

Nyheter

 • 2017-10-18 Skola | Vuxenutbildning | Utbildning och barnomsorg

  Ekerö Vuxenutbildning

  Nu pågår ansökningsperioden för kursstart 8 januari. OBS! Upphandling  av gymnasiala kurser pågår. Det innebär att du...

 • Öar utan gränser integration Snacka jämnt Ekerö kommun 2016-11-22 Resursteamet | Tappströmsskolan | Utbildning och barnomsorg | IVG | Öar utan gränser

  Snacka jämnt i Ekerö kommun

  Projektet ”Snacka Jämnt!” syftar till att skapa samtal i studiecirklar med ungdomar kring normer, värderingar, seder och lagar i det svenska samhället. Snacka Jämnt! finns sedan början av november i Ekerö kommun med 35 deltagande elever. Här kan du läsa om vad som händer i projektet just nu.

 • 2016-01-14 Förskola | Skola/Förskola | Utbildning och barnomsorg

  Nya e-postadresser för skol-och förskolepersonal

  Skol- och förskolepersonal inom Ekerö kommun har nu nya e-postadresser enligt principen: fornamn.efternamn@ekero.se

Visa alla nyheter