Avfall och återvinning

Ekerö kommun ansvarar för avfallshanteringen i kommunen.

Aktuell kampanj: Sortera matresten

Sorteramatresten

Det nationella målet är att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018 och för att målet ska kunna nås behöver fler vara med och bidra. Därför genomför Stockholms läns kommuner en gemensam informationskampanj för att engagera dig som bor i regionen att sortera ut dina matrester.

Kundservice
Från och med den 1 oktober 2016 sköter Roslagsvatten kundtjänsten (inklusive fakturering) för avfall och återvinning.
Det är Ragn-Sells Kommunpartner AB som på uppdrag av kommunen hämtar ditt kärlavfall och driver Skå återvinningscentral där du kan lämna grovavfall, farligt avfall och el-avfall.

Dina förpackningar och tidningar kan du lämna vid någon utav de återvinningsstationer som finns i kommunen. Klicka här för närmsta återvinningsstation.

Nyheter

  • 2020-04-07 Avfall | Info

    Släng ditt avfall på rätt ställe

    Mängden dumpat grovavfall vid FTI:s återvinningsstationer har ökat kraftigt de senaste veckorna. Vänligen kom ihåg at...

  • 2020-01-14 Avfall | Info

    För dig som bytt storlek på sopkärlet

    Då intresset för att byta kärlstorlek är väldigt stort kan det komma att ta tid innan din beställning blir utförd. Om...

Visa alla nyheter