Gas- och gasolflaskor

Det finns gas- och gasolflaskor av olika fabrikat. För utbyte av flaskor kontaktas i första hand respektive återförsäljare för just det fabrikatet. Återförsäljare tar emot de flesta typer av flaskor utan avgift, undantaget så kallade engångsbehållare (ej återfyllningsbara) som inte tas emot. 

Skå återvinningscentral tar emot engångsbehållare, t.ex. Primus-behållare till campingkök.

Gasol Primagaz

Kundservice 0303-72 71 00

Försäljningsställe och återlämningsställe:
Statoil
Väsbyvägen 1, Ekerö
08-560 300 96

Färingsö Trä
Färentunavägen 65, Färingsö
08-560 241 00 

AGA

Kundservice 019-27 61 27

Försäljningsställe och återlämningsställe: 
Bromma Stål 
Smältvägen 1, Bromma
08-28 29 40 

Air Liquide

Kundservice 020-44 01 44

Försäljningsställe och återlämningsställe:
Lundqvist Maskin & Verktyg AB
Smidesvägen 5, Solna
08-28 91 00