Regler för återvinningscentralen

Skå återvinningscentral tar emot avfall från hushåll inom Ekerö kommun. Avfall får lämnas i mindre mängder, motsvarande vad som ryms i en personbil med släp/skåpbil. Mindre mängder bygg- och rivningsavfall från hushåll tas emot.

Anvisningar av entreprenörens eller kommunens personal ska efterföljas.

Ordningsregler för Skå återvinningscentral:

 • Avfall skall sorteras enligt instruktionerna vid varje container/behållare.
 • Följ personalens anvisningar, fråga om du är osäker.
 • Säckar som innehåller olika material skall sorteras.
 • Följ vägmarkeringar och skyltning.
 • Det är tillåtet att använda Återbruket i samband med att avfall lämnas på anläggningen.
 • Det är inte tillåtet att hämta material från övriga containrar/behållare. (Stölder polisanmäls.)
 • Personbilar (inklusive släp) med max totalvikt 3,5 ton är tillåtna.
 • Företag och verksamheter har möjlighet att mot betalning lämna grovavfall. 
 • Företag och verksamheter har inte rätt att lämna farligt avfall.
 • Rökning och alkoholpåverkan är förbjuden.
 • Barn får inte lämnas utan uppsikt. Målsmän ansvarar för sina barn.

Personalen har rätt att avvisa person från området som inte följer ovanstående och ditt passerkort kan spärras.