Blanketter

Till höger hittar du blanketterna som gäller för kommunens avfallshantering.

Blanketten om Anmälan om ägarbyte skickas till Roslagsvatten Kundservice. Därefter avslutas dina abonnemang gällande avfallshantering på den aktuella adressen och förs över på den nya ägaren. En slutfaktura skickas ut till dig.

Blanketterna för Anmälan om kompostering, Anmälan kompostering latrin, Ansökan gemensamt sopkärl samt Ansökan uppehåll i sophämtningen ska alla skickas till miljöenheten, som efter beslut informerar avfallsansvarig enhet.