Information till företag, föreningar och verksamheter om regler på Ekerö kommuns återvinningscentral

Betalning
På Ekerö kommuns återvinningscentral (ÅVC) måste företag, föreningar och verksamheter via kommunens företagspasserkort betala för att lämna avfall. Kommer du i en bil som är utlandsregistrerad, företagsbil, företagssläp, lätt lastbil eller med större mängd byggavfall bedöms du som verksamhet.

Den som personligen inte transporterar sitt eget avfall bedöms också som verksamhet. Detta gäller även för den som kommer med sådant avfall som uppenbarligen inte kommer från eget hushåll.

Verksamheter utan sopabonnemang i Ekerö kommun och som vill ha passerkort debiteras en administrationsavgift motsvarande en grundavgift (350 kr exkl. moms). I administrationsavgiften ingår ett passerkort, önskar verksamheten fler passerkort kan det erhållas mot en avgift på 200 kr/passerkort.

Om grovavfall från hushållet måste lämnas med en företagsbil kan dispens från betalning för detta sökas på Teknik- och exploateringskontoret/ Avfallsverksamheten.

Endast hushåll från Ekerö kommun får lämna hushållets grovavfall avgiftsfritt.  ÅVC-personal har rätten att bedöma detta för varje unikt tillfälle. Vid tvist (om betalning och/eller hotfullt beteende eller liknande) kan personalen tvingas avvisa företagare och/eller privatperson att lämna återvinningscentralen.

Varje gång företagskortet används på ÅVC  godkänner man att fakturering sker genom att trycka på en knapp på terminalen. En lampa är placerad på terminalen som lyser när företagskort används. Kostnaden är 200 kr (exkl. moms)/företagsbesök.

Avfallsmängder
Bil inklusive släp och avfall får inte väga mer än 3500 kg eller lämna en avfallsvolym > 3 m3/besök.
Lämnas stora mängder avfall vid flera tillfällen ska man också använda företagskort. Alla bedömningar avgörs av personal på ÅVC. Företagskort kan även utfärdas till privatpersoner.

Alla ska sortera sitt avfall själva och följa skyltning och instruktioner. Samtliga säckar och emballage skall tömmas eller separeras innan avfallet kastas. Vid frågor kontaktas ÅVC-personalen.

Farligt avfall
Återvinningscentralen tar normalt inte emot farligt avfall från företag (gäller tillexempel tryckimpregnerat trä, asbest och eternit).


Från den 1 december 2017 är det Roslagsvatten Kundservice som hanterar passerkort för företag till Skå återvinningscentral.

Företagskort beställs hos Roslagsvatten Kundservice, ange följande uppgifter:
Företagsnamn och en ansvarig person
Faktureringsadress
Postnummer och ort
Organisationsnummer
Telefonnummer
E-postadress
Antal kort som önskas

För mer och aktuell information, kontakta Roslagsvatten Kundservice avfall och återvinning:

Telefon: 08-540 835 00
E-post: ekeroavfall@roslagsvatten.se
Hemsida www.ekero.se/avfall

Kommunen har inte möjlighet att ta emot företagens farliga avfall på anläggningen. Om ni vill få det farliga avfallet hämtat är ni välkommen att kontakta Ragn-Sells direkt på telefonnummer 010-7234720.