Fettavskiljare

Stora mängder fett i avloppsnätet kan orsaka avloppsstopp. Fettet stelnar i ledningarna och kan bli mycket besvärliga proppar.

Fettavskiljare

För att förhindra större utsläpp av fett i ledningsnätet från verksamheter som t.ex. pizzeria, restaurang, café, bageri eller liknande ska en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installeras.

Fettavskiljare ska utföras enligt vår tekniska standard för vatten- och avloppsanläggningar som du hittar på denna sida till höger.

Installation

Byggherren ska göra en bygganmälan till Byggnadsnämnden i god tid före planerad installation.

Tömning

Efter installationen ska tömning av avskiljaren ske minst fyra gånger per år och i övrigt så ofta att god funktion erhålls. Besiktning, tömning och underhåll bekostas av anläggningens ägare.

Fettavskiljare töms av kommunens entreprenör Relita Industri & Skadeservice AB.

Extra tömning

Extra tömningar sker efter beställning. Beställs via kundtjänst på Roslagsvatten AB, telefon: 08-540 835 00.

Jourtömning sker efter beställning på Relitas journummer, 0771-103 500. Jourtömning utförs inom 24 timmar. Vid jourtömning debiteras ordinarie tömningspris + jourtömningstillägg.

Så här tas fettet omhand

Fettet transporteras till Henriksdals avloppsreningsverk där behandling sker.