Källsortering

Under flikarna till vänster hittar du information om hur olika avfallsslag ska sorteras.

Du kan själv lämna ditt avfall på Skå återvinningscentral, i din Miljöbox eller vid någon utav återvinningsstationerna runt om i kommunen.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna. Om någon av behållarna för förpackningar eller tidningar är överfyllda eller att det behöver städas på en återvinningsstation vänligen kontakta FTI, telefon 0200-88 03 11.

Återvinningsstation
Bild: Återvinningsstation Ekerö kommun