Klädinsamling i kommunen

Släng inte dina gamla kläder! De kan komma till stor nytta för någon annan.

Kläder och textilier i gott skick kan lämnas till olika klädinsamlingar. Ett annat alternativ är att sälja dina kläder begagnat och samtidigt tjäna en slant.

Behållare för insamling av kläder och skor finns på följande platser i kommunen:

- Återvinningsstationen vid Ekerö centrum
- Återvinningsstationen vid Ica Nyckelby
- Återvinningsstationen vid Konsum Stenhamra
- Återvinningscentralen vid Skå

Det är Emmaus Stockholm som du skänker kläderna till när du lämnar dem i klädinsamlingen vid någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen. På Emmaus stockholms hemsida kan du läsa mer om organisationen och vart kläderna tar vägen.

Under 2011 samlades hela 70 ton kläder in i Ekerö kommun via klädinsamlingarna vid återvinningsstationerna.De insamlade kläderna utgör hela 24 procent av den totala mängden kläder som solidaritetsorganisationen samlade in under 2011.

Klädinsamling Emmaus Stockholm

Behållare för klädinsamling som sköts av Emmaus Stockholm i Ekerö kommun.