Batterier

Batterier ska lämnas i speciella batteriholkar, i Miljöboxen eller på Skå återvinningscentral. Batteriholkar sitter uppe runt om i kommunen vid alla återvinningsstationer och i vissa butiker. Här kan se var din närmaste återvinningsstation finns. Läs mer om batteriåtervinning här 

Om batteriet sitter inbyggt i en apparat och du inte kan få ut det, så ska du lämna hela apparaten på Skå återvinningscentral som el-avfall för återvinning eller lämna den i Miljöboxen. 

Batterier kan bland annat innehålla kvicksilver, bly eller kadmium - ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. Därför måste de tas om hand på ett särskilt sätt. Det spelar ingen roll om de är små eller stora, inbyggda eller separata, uppladdningsbara eller ej - alla batterier ska lämnas in!

Batteriholk

Bilbatterier                                                      

Bilbatterier lämnar du tillbaka hos återförsäljare. 

Så här tas batterier om hand

Batterierna sorteras och transporteras till upparbetning eller slutförvaring. Kadmium i batterier kan återvinnas. Batterier med kvicksilver långtidsförvaras. Blyet i bilbatterier används i nya batterier. 

Miljötips

Använd gärna uppladdningsbara batterier (helst s.k. NiMH-batterier) eller batterier märkta med 0% kvicksilver och kadmium. Läs i instruktionsboken om hur du ska vårda dina uppladdningsbara batterier så att de håller längre. Läs mer på Batteriatervinningens hemsida.