Lysrör, lågenergi- och glödlampor

Lågenergilampor innehåller, precis som lysrör, små mängder kvicksilver. Detta är något man måste ta hänsyn till när lampan ska återvinnas eller om en lampa går sönder.

Uttjänta lampor ska återvinnas

Lysrör och lågenergilampor ska precis som glödlampor sorteras som el-avfall. Uttjänta lampor kan lämnas på Skå återvinningscentral eller i den röda miljöboxen som alla privata hushåll har i sitt hem.

Här hittar du information om vad du kan lägga i den röda miljöboxen och när den hämtas.

När en lampa går sönder

Trasiga lågenergilampor och lysrör sorteras som el-avfall. Det är också viktigt att den trasiga lampan städas undan på rätt sätt i hemmet. Är lampan varm när den går sönder ska dörrar stängas och rummet vädras i 20-30 min innan lamprester tas upp. Läs mer om hur man ska gå till väga på kemikalieinspektionens hemsida.

Lysdioder/LED-lampor

Lysemitterande dioder kan ur miljösynpunkt vara ett bra alternativ till lågenergilampan då den inte innehåller något kvicksilver och har en lång livslängd.

Trots att LED-lampan inte innehåller några miljöfarliga ämnen får den inte kastas i hushållssoporna. LED-lampor sorteras som El- och elektriska apparater och ska läggas i miljöboxen eller lämnas på Skå återvinningscentral för att tas omhand.