Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är farligt för både människor och miljö och har en eller flera farliga egenskaper, till exempel giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.  

Farligt avfall får inte slängas i den vanliga soppåsen eller hällas ut i avloppet. 

Här lämnar du farligt avfall

Privata hushåll kan lägga sitt farliga avfall i Miljöboxen.

Hämtning sker från tomtgräns utan extra kostnad efter beställning hos Roslagsvatten på telefon 08-540 835 33 eller via mail till ekeroavfall(at)roslagsvatten.se

Alla hushåll kan även lämna sitt farliga avfall till Skå återvinningscentral.

Fastighetsägaren till ett flerfamiljshus kan begära hämtning av farligt avfall genom att börja med fastighetsnära insamling av farligt avfall. Hör av er till kundtjänst för mer information.

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL

Bekämpningsmedel

Insektsmedel, ogräsmedel, medel mot mögel, impregneringsmedel, råttgift

 Bekämpningsmedel

Färg-, lim- och lackrester

Lackfärg, alkydfärg, lacker, båtfärg, konstnärsfärger, thinner, lacknafta, aceton, kloroform, färglösare, kontaktlim, plastlim, superlim, tvåkomponentslim

Färg, lim och lackrester

Lösningsmedel

Kaustiksoda, salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, ättiksyra

Lösningsmedel

Rengöringsmedel

Koncentrerade rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, ugnsrengöring, ammoniak

Rengöringsmedel

Spillolja

Bensin, diesel, fotogen, smörjoljor, hydrauloljor, spillolja, metanol, glykol, tändvätska, lampolja

Spillolja

Sprayflaskor

Färgspray, smörjspray, hårspray, spraydeodorant 
(pystomma sprayflaskor och hårsprayflaskor kan lämnas på en återvinningsstation)

Sprayflaskor

Kvicksilvertermometrar

Termometrar, barometrar, termostater, billarm

Övriga kemikalier

(t.ex. fotokemikalier)
Framkallare, fixeringsvätskor

Så här tas farligt avfall om hand

Allt behandlas och sorteras manuellt. En del av avfallet förbränns under stränga miljökrav med omfattande rening av rökgaserna. En del material behandlas med våtkemisk tvätt, andra kan återvinnas. I vissa fall förekommer specialdeponering.