Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har ansvar över driften och skötseln av återvinningsstationerna för förpackningar av glas, papper, plast och metall samt tidningar i kommunen.
För mer information om återvinningsstationerna kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.

Sök din närmaste återvinningsstation på Hitta en återvinningsstation. Där kan du också se när återvinningsstationen töms och städas.


Anmäl behov av städning eller tömning

Felanmälan gällande tömning eller behov av städning görs enklast på formuläret på Förpacknings - och tidningsinsamlingens hemsidan: Anmäl behov av städning eller tömning.

 

Producentansvar

Vissa avfallsslag omfattas av producentansvar enligt särskilda förordningar. Idag finns lagstadgat producentansvar för förpackningar av glas, papper, plast och metall. Producentansvar gäller även för returpapper, elektriska och elektroniska produkter, däck och bilar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för och bekostar insamling och hantering av dessa avfallsslag. Insamling samordnas nationellt genom så kallade materialbolag.

avfall

Bild: Ekerö kommun