Vilka förpackningar kan återvinnas?

Majoriteten av alla förpackningar kan återvinnas och lämnas på någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen eller vid återvinningscentralen i Skå.

På återvinningsstationerna kan du lämna glas-, plast-, metall-, plast- och pappersförpackningar. Många återvinningsstationer har även behållare för tidningar och batterier.

Plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger innan plasten är utsliten och går till energiutvinning.

Majoriteten av alla förpackningar kan återvinnas och lämnas på någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen eller vid återvinningscentralen i Skå.

Plastförpackningar

Du kan lämna både mjuka och hårda plastförpackningar.

Exempel: Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och plastfilm, innerpåsar i t ex müslipaket, frigolit, burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t ex för sylt).

Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera dem efter materialslag och lägg dem lösa i behållarna. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar.

Obs! Plastartiklar (t ex möbler och leksaker) som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall. Plastfickor och mappar sorteras som vanligt brännbart hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butikernas pantsystem.

Så här tas plastförpackningarna om hand: Av återvunna plastförpackningar görs t.ex. trädgårdsmöbler, bullerplank, lastpallar, soppåsar och mycket annat.

Målet med återvinningen: Att 70% av all plast återvinns varav minst 30% blir nya plastprodukter.

Pappersförpackningar  (kartong och wellpapp)

Exempel: Bärkassar, cornflakespaket hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toalettrullar och wellpapplådor.

Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.

Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet. Dags- och veckotidningar, broschyrer, reklamblad, skrivpapper och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Så här tas pappersförpackningarna om hand: Återvunna kartong- och wellpappförpackningar blir nytt pappersmaterial.

Målet med återvinningen: Att 65% av alla pappersförpackningar återvinns.

Metallförpackningar

Exempel: konservburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie och aluminiumformar.

Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.

Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Metallskrot, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsavfall. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Så här tas metallförpackningarna om hand: Återvunna metallburkar blir nya metallförpackningar, armeringsjärn eller motordelar.

Målet med återvinningen: Att återvinna 70% av alla metallförpackningar.

Glasförpackningar

Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.

Gör så här: Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.

Obs! Returflaskor lämnas mot pant i butiker. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen, de lämnas som hushållsavfall eller som grovsopor. Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen de ingår i producentansvaret för elektronikavfall och lämnas på Skå återvinningscentral, för mer information kolla in El-kretsens hemsida.

Så här tas glasförpackningarna om hand: Återvunna glasförpackningar blir nya flaskor och burkar, men också mineralull för isolering och finmalet pulver som blandas i betong.

Målet med återvinningen: Att återvinna 70% av alla glasförpackningar.

Tidningar och trycksaker

Exempel: Tidningar, reklamblad och liknande

Obs! Kuvert och post-it-lappar läggs i hushållsavfallet.

Så här tas tidningarna om hand: Av gamla tidningar och trycksaker görs nytt papper för nya tidningar och trycksaker.

Målet med återvinningen: Att återvinna 75% av alla tidningar och trycksaker.