Miljöboxen

Farligt avfall och mindre elavfall hämtas vid din fastighet 

Det är av största vikt att allt farligt avfall och elavfall verkligen sorteras ut och att det är lätt att bli av med det. Därför kommer vi och hämtar ditt farliga avfall och elavfall hemma hos dig utan extra kostnad. Mindre elavfall kan läggas i den röda miljöboxen som töms efter samtal eller mail till kundtjänst.

Släng inte farligt avfall i soporna och häll det inte i avloppet! På så vis bidrar du till en bättre miljö! Alla typer av läkemedel lämnas in på Apoteket!

Miljöbox

Miljöboxen

Miljöboxen är en röd fyrkantig hink med lock som är till för farligt avfall, mindre elavfall, lysrör och småbatterier. Förvara den på lämplig plats inomhus tills du vill ha den tömd.

I flerfamiljshus erbjuds fastighetsägaren att inrätta insamling av hushållens farliga avfall. Det farliga avfallet ska förvaras i ett låst utrymme dit endast ett fåtal personer har nyckel. Kontakta kundservice för mer information.  

När du behöver tömning av miljöboxen (eller saknar en miljöbox), ring eller skicka e-post till kundservice.

När du ringer ska du vara beredd att tala om:

  • Vilken typ av avfall du vill lämna
  • Var på tomten du ställer miljöboxen 

När töms din Miljöbox?

Din miljöbox töms efter mail eller samtal till kundservice. Se kontaktuppgifter till höger.

Entreprenören hämtar endast det som ligger i boxen med undantag för lysrör som bör ligga i en förpackning vid sidan om. Har du mer farligt avfall än vad som ryms i miljöboxen kan det lämnas på  Skå återvinningscentral.

Områdesindelning för tömning av miljöboxen

1:a onsdagen i månaden: Lovö, Kärsö och Ekerö tätort (Närlunda, Träkvista,  Älvnäs, Sandudden, Lundhagen, Väsby, Skärvik, Gällstaö)

2:a onsdagen i månaden: Adelsö, Munsö, Kärsö, Sundby, Helgö, Ekerö sommarstad

3:e onsdagen i månaden: Stenhamra tätort, Skå, Sockarby, Troxhammar, Mörby, Tureholm

4:e onsdagen i månaden: Övriga Färingsö såsom Sundby, Sånga-Säby, Kumla, Skå-Edeby, Svartsjö, Ricksättra, Sånga-Nibbla, Hilleshög, Färentuna, Kungsberga

För att säkerställa att din miljöbox hämtas ska beställningen ske senast på fredag veckan innan!

Stort elavfall

Stort elavfall som t.ex. tvätt- och diskmaskiner, torkskåp, spisar, kyl- och frysskåp och TV-apparater kan hämtas på fastigheten vid separat budning, kontakta kundtjänst för budning.

Du kan även lämna farligt avfall och elavfall på återvinningscentralen i Skå.