Tidningar

Tidningar kan du lämna på återvinningsstationerna runt om i kommunen. I behållarna för tidningar kan du slänga vanliga nyhets- och veckotidningar, kataloger, reklamblad och kontorspapper. Kuvert och post-it ska inte slängas bland tidningar då klister och plast från fönsterkuvert förstör processen. Dessa sorteras som brännbart och slängs i vanligt hushållsavfall.

Karta över var återvinningsstationerna finns runt om i kommunen finns här.

Så tas tidningar omhand: återvinns till nytt papper.

Tidningar