Trädgårdsavfall

Höst och vår vill många städa i trädgården. Det finns olika sätt att hantera trädgårdsavfallet. 

Nedskräpning är förbjuden

Du slänger väl inte ditt trädgårdsavfall i naturen? Det är nämligen förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till och straffbart enligt miljöbalken (29 kapitlet 7 §).

Ekerö kommuns höga natur- och friluftsvärden påverkas negativt av trädgårdsavfall i naturen. Trädgårdsavfallet tar lång tid för naturen att bryta ned och det ligger därför kvar under mycket lång tid så att permanenta högar bildas. Naturområdena blir otillgängliga och upplevs som skräpiga. Näringsgynnade arter som brännässlor och trädgårdsväxter sprids i naturen och tar över. Mördarsnigel och orm trivs i högarna och lägger sina ägg där. Råttor och andra skadedjur samt getingar dras till trädgårdsavfall som innehåller frukt. Högarna kan också leda till ökad brandrisk.  

Hantera ditt trädgårdsavfall på något av följande sätt:

Kompostering 

Du kan själv kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt. Gräs, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Om du sönderdelar materialet så bryts det ner snabbare.

Skå återvinningscentral

På Skå återvinningscentral kan du lämna ditt trädgårdsavfall om du inte har möjlighet att kompostera själv. Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel. 

Eldning

Eldning sker alltid på egen risk. I Ekerö kommun finns det inga särskilda eldningsveckor, utan eldning är tillåtet året runt. Dock finns det en del att tänka på. Man eldar alltid på egen risk och man ska inte elda sådant som kan orsaka stora mängder rök. Dessutom får man inte elda om det råder eldningsförbud.

Detta gäller för eldning av trädgårdsavfall:

  • Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
  • Du får elda ris, kvistar och grenar.
  • Du får inte elda löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök.
  • Elda i mindre omfattning och släck elden före mörkrets inbrott.
  • Om det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda.

Ekerö kommun tillhör Södertörns brandförsvarsförbund.

Uppgift om eldningsförbud lämnas av Storstockholms brandförsvar. Ring 08-454 83 39 för information om vad som gäller just nu i Ekerö kommun.