Kompostering

En stor del av hushållsavfallet kan komposteras. När du komposterar minskar du sopmängden och bidrar till en bättre miljö, samtidigt får du näringsrik jord till trädgård och krukväxter. Dessutom återförs näringen till jorden istället för att köras till en deponi eller brännas och du bidrar till en bättre miljö.

Genom att kompostera köksavfall (inklusive fisk- och köttrester) kan du få hämtning av soporna var fjärde vecka.

Anmälan om kompostering lämnas till miljöenheten. För att anmäla kompostering ska du fylla i blanketten för anmälan om kompostering.

För hantering av ansökan om kompostering av hushållsavfall tar miljöenheten ut en handläggningsavgift motsvarande 30 minuters handläggning.

Tänk på att kompostbehållaren ska:

  • Vara skadedjurssäker, det vill säga hål och springor ska vara mindre än sex millimeter. Väggarna ska vara täta och gnagsäkra. 
  • Vara en varmkompost.

Kompostering av trädgårdsavfall - då behövs ingen anmälan
Om du vill kompostera trädgårdsavfall behöver du varken anmäla eller söka tillstånd för detta. Tänk dock på att placera komposten på ett bra ställe, så att den inte stör dina grannar. Läs mer om trädgårdsavfall här.

För mer information kontakta miljöenheten, telefon: 08-124 571 00.