Sommarabonnenter

Sophämtning för sommarabonnenter 2019

Sommarhämtning av kärlavfall från fritidshus sker från mitten av april till början av oktober. Nedan redovisas första och sista vecka för hämtning.

Sommarsophämtning var 14:e dag (13 hämttillfällen):

Jämna veckor:                             Udda veckor: 

Första hämtning vecka 16       Första hämtning vecka 17

Sista hämtning vecka 40          Sista hämtning vecka 41

Sommarsophämtning var 4:e vecka* (7 hämttillfällen):

Jämna veckor:                             Udda veckor:

Första hämtning vecka 16     Första hämtning vecka 17

Sista hämtning vecka 40         Sista hämtning vecka 41

*Sophämtning var fjärde vecka, d.v.s. 7 gånger per år kräver varmkompost och godkännande av miljöenheten.