Uppehåll i sophämtning

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har tillsvidareabonnemang kan begära uppehåll i sophämtning under förutsättning att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 3 månader.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har sommarabonnemang kan begära uppehåll i sophämtning under förutsättning att fastigheten inte kommer att nyttjas under hela hämtningsperioden.

  • Ansökan om uppehåll i sophämtning ska lämnas till miljöenheten minst 6 veckor före den avsedda uppehållsperioden.
  • Godkänd ansökan gäller ett år.
  • Grundavgift debiteras fortfarande.

Ansökan om uppehåll skickas till miljöenheten som tar ut en handläggningsavgift motsvarande 30 minuters handläggning.
Länk till Blanketten

Kontakta miljöenheten för mer information.
Telefon: 08-124 571 00