Frågor & svar

Vad ska jag slänga i Gröna påsen?
För att systemet ska fungera är det viktigt att det endast slängs matrester i den gröna påsen. Det kan vara matrester som blivit kvar på tallriken, mat som har blivit för gammal eller som blivit över när du tillagat mat som exempelvis potatisskal, äggskal, matfett, kött- och fiskben eller kaffesump.

I vår sorteringsguide kan du enkelt se vad det är som ska slängas i den gröna påsen.

Var slänger jag den Gröna påsen?
När den gröna påsen är full knyter du den med en dubbelknut, precis som med de andra soppåsarna. Sedan slänger du den i ditt vanliga sopkärl. 

Hur ser startpaketet ut?
För enbostadshus och boende i flerbostadshus består startpaketet av en årsförbrukning med gröna påsar, en påshållare och en sorteringsguide. För verksamheter består startpaketet av små och/eller stora gröna påsar och sorteringsguide. Det ingår även påshållare som passar till den mindre påsen.

Varför ser påsen ut som den gör?
Den gröna påsen är lite mindre än en vanlig soppåse. Det beror på att den kan behöva slängas lite oftare för att undvika lukt. Den har inte vanliga handtag, vilket beror på att den inte är avsedd att användas till annat än matrester.

Den gröna färgen gör att kameran i sorteringsanläggningen automatiskt kan läsa av och sortera ut de gröna påsarna från de andra soppåsarna. Påsen tillverkas av återvunnen plast.

Varför ska allt avfall som slängs i sopkärlet ligga i påse med dubbelknut?
Allt du slänger i soptunnan, även det som inte är matrester, ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut. Dubbelknuten är viktig för att förhindra att påsen öppnas och att lösa föremål hamnar i soptunnan. Lösa föremål ställer till problem i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till nytta som biogas och biogödsel.

Kan jag fortsätta använda min varmkompost?
Ja det går bra, du måste inte börja med Gröna påsen. Men med Gröna påsens hjälp kan energin också tas tillvara och biogas kan framställas.

Kan jag använda Gröna påsen om jag har en varmkompost?
Ja, men då måste du ha sophämtning minst varannan vecka. Detta för att matavfallet behöver tas om hand inom en viss tid samt för att undvika sanitära olägenheter. 

Kostar det något att börja med Gröna påsen?
Nej, att börja sortera ut sitt matavfall kostar inget extra. Det är en service som ingår i sopabonnemanget.

Vad gör jag när påsarna tar slut?
Gröna påsar finns att hämta på Skå återvinningscentral.
Eller så knyter du en grön påse på ditt sopkärl, då kommer en påsrulle att lämnas på locket i samband med tömning av ditt sopkärl.

Gröna påsen
Den rosa pilen visar vart fler gröna påsar finns att hämta på Skå återvinningscentral!

Boenden i flerfamiljshus går via sin fastighetsägare eller styrelse för att få fler gröna påsar, vilka i sin tur kontaktar kundtjänst.

Verksamheter kontaktar kundtjänst. 

Kommer matavfallet att lukta?
Inte mer än din vanliga soppåse. För att undvika lukt rekommenderar vi att du gör följande:

  • Låt blött matavfall rinna av i slasken och använd exempelvis en vaskskrapa för att ta upp det.
  • Skala grönsaker och rotsaker direkt i påsen. Ställ gärna påshållaren med påse i diskhon eller på diskbänken.
  • Byt påse ofta.
  • Diska påshållaren ibland.
  • Skölj illaluktande avfall som till exempel räkskal i kallt vatten innan du slänger det i gröna påsen.