2016-02-01 Bygga, bo och miljö | Avfall | Matavfall

Sista etappen igång!

Gröna påsen

Matavfallsinsamlingen har nu gått vidare till sista etappen, Etapp 3, och kuvert med information om matavfallsinsamlingen med Gröna påsen har skickats ut till berörda. Till denna etapp hör alla som har sophämtning på måndagar och tisdagar.

Börja matavfallssortera du också!

Anmäl dig här