Återvinn ditt matavfall med Gröna påsen

Anmäl intresse för Gröna påsen i flerbostadshus

 

  • Flerfamiljshus (fastighetsägare/styrelse) eller verksamhet: Vid inskickad anmälan kommer Ekerö kommun att kontakta er för fortsatt dialog om hur matavfallsinsamlingen bäst införs hos er.

Sortera matresten

Kommungemensam informationskampanj i Stockholms län: sorteramatresten.se

 

Kryssa i rutan om du som enbostadshus har varmkompost och godkänner att vi ändrar ditt sopabonnemang från sophämtning var fjärde vecka till varannan vecka. 
SVH4