Nedskräpning utomhus

Ekerö är en ekokommun. Mycket av vårt avfall är en resurs som kan användas igen. Därför arbetar vi för en ökad medvetenhet och kunskap om avfall. I avfallsplanen behandlas övergripande frågor om avfall. I denna anges kommunens långsiktiga mål för avfallshanteringen.

Läs mer under Källsortering var du kan lämna ditt avfall och därmed motverka nedskräpning och främja återvinning.

Kommunen samarbetar med Håll Sverige Rent för att minska nedskräpningen, se mer information på Håll Sverige Rents hemsida.