Skrotbilar

Skrotbilar är en fara för miljön

En skrotbil klassas som farligt avfall och innehåller t.ex. kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är t.ex. tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen är HA-oljor i däck och batterisyror. Att överge sin uttjänta bil eller att förvara den på ett sätt som inte är förenligt med miljöbalken är ett miljöbrott och kan leda till åtalsanmälan.

Du som vill skrota din bil kan vända dig till valfritt auktoriserat bilskrotningsföretag.