Skrotbilar

Skrotbilar är en fara för miljön

En skrotbil innehåller många miljögifter som läcker ut i naturen när bilen bryts ner. Att dumpa en skrotbil i naturen är naturligtvis olagligt.

Om ett övergivet fordon hittas i naturen så är det markägaren som ansvarar för att det tas bort. Markägaren ska per brev uppmana ägaren av fordonet att själv flytta det, flera gånger om det behövs. Om fordonet, trots brev till ägaren, står kvar efter en månad kan markägaren göra en anmälan om hemställan till kommunen. Det är en utredning om fordonsflytt som ska fyllas i och skrivas under. Vi vill också veta när och hur, du har kontaktat ägaren och också få kopior på eventuella anteckningar och brev. Markägaren är skyldig att betala vid en fordonsflytt och uppställning, om inte fordonsägaren gör detta.

Om du vill anmäla en skrotbil eller en felparkerad bil som står på kommunens mark så kan du ta ett foto på bilen och mejla en ordentlig beskrivning på var den står till Avarn. Avarn ansvarar för parkeringsövervakningen på kommunens mark. 

Du som vill skrota din bil kan vända dig till valfritt bilskrotningsföretag.