Trädgårdsavfall

Nedskräpning är förbjuden

Du slänger väl inte ditt trädgårdsavfall i naturen? Det är nämligen förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till och straffbart enligt miljöbalken (29 kapitlet 7 §).

Ekerö kommuns höga natur- och friluftsvärden påverkas negativt av trädgårdsavfall i naturen. Trädgårdsavfallet tar lång tid för naturen att bryta ned och det ligger därför kvar under mycket lång tid så att permanenta högar bildas. Naturområdena blir otillgängliga och upplevs som skräpiga. Näringsgynnade arter som brännässlor och trädgårdsväxter sprids i naturen och tar över. Mördarsnigel och orm trivs i högarna och lägger sina ägg där. Råttor och andra skadedjur samt getingar dras till trädgårdsavfall som innehåller frukt. Högarna kan också leda till ökad brandrisk.

Klicka här för att få reda på hur du hanterar ditt trädgårdsavfall